TimeReader SCC (smart card control)

TimeReader je dodatak koji se može spojiti na bilo koji klima uređaj. On kontrolira napajanje klima uređaja pomoću programirane pametne kartice. Umetanjem pametne kartice u TimeReader, klima uređaj je spreman za korištenje.

Kada je klima uređaj aktiviran (daljinskim upravljačem), TimeReader otpočme odbrojavanje progamiranog vremena sa pametne kartice. Kada se klima uređaj ugasi, odbrojavanje prestane, do trenutka kada se ponovo klima uređaj upali.

Klima uređaj se može koristiti dokle kod postoje programirani sati na pametnoj kartici. Tijekom korištenja TimeReader prikazuje koliko još sati preostaje za rad klima uređaja. Informaciju o preostalim satima može se saznati umetanjem pametne kartice u TimeReader programator.

Svaki objekt koji koristi TimeReader mora imati najmanje jedan TimeReader programator, koji se koristi za upisivanje željenog broja sati na pametnu karticu.

Montaža

TimeReader programator

TimeReader programator koristi se za upisivanje (programiranje) željenog broja sati na pametnu karticu.

Upustva za upis sati za rad klima uređaja:

timereader-usage-2a

1. Umetnuti karticu u predviđen otvor

timereader-usage-2b
2. Pritiskom na tipku “poništi”, a zatim “spremi” izbrisati sve podatke na kartici (ovaj dio nije obvezan, dovoljno je odmah početi sa br. 3)

timereader-usage-2c
3. Tipkama “100, 10, i 1 “upisati vrijeme koje želite uprogramirati, sve upisano bit će odmah vidljivo na display-u. U jednom programiranju u memoriju kartice može se pohraniti najviše 250 sati

timereader-usage-2d

4. Pritisnuti tipku “spremi” da biste željene podatke pohranili u memoriju kartice

timereader-usage-2e

5. Tako isprogramiranu kartica umetnuti u TimeReader.

timereader-usage-2f

U slučaju greške TimeReader će ispisati 333 (loše umetnuta kartica ili slično).

Zainteresirani ste? Kupi TimeReader