TimeReader MSC (motion sensor control)

Ovaj model odlikuje jednostavnost i funkcionalnost. Smješten je u kućištu suvremenog dizajna, a sami princip rada daje mu izvarendnu efikasnostima u rješavanju problema sa nepotrebnim korištenjem klima uređaja. Zbog baterijskog napajanja i bežične komunikacije montaža je izuzetno jednostavna.

Kontaktirajte nas za besplatni savjet: 0976757017

Montaža

Kod montaže važno je dobro odrediti poziciju. Prilikom izbora pozicije treba izbjegavati da ispuh klime bude u fokusu senzora jer promjene u ispuhu mogu stvoriti lažne signale pokreta. Senzor pokreta usmjerite tako da pokrije što veći dio prostora u kojem se koristi. Kut pokrivanja senzora je 140 stupnjeva, a domet oko 6 metara. Zbog boljeg namještanja na TimeReader-u je ostavljena mogućnost nagiba senzora gore dole te zakretanje uređaja lijevo desno.

Kad smo odredili poziciju leđa uređaja vijcima učvrstitimo tako da strelica bude okrenuta prema gore (vidi sliku). TimeReader na leđa umećemo u predviđene utore te zakretanjem u smjeru kazaljke na satu učvrstimo i podesimo na željenu poziciju.

Više o načinu spajanja.

Zainteresirani ste? Kupi TimeReader